Valmentajaprofiili – Elias Lehtonen

Olen usean vuoden ajan valmentanut ja testannut kymmeniä tavoitteellisia kestävyysurheilijoita niin kansainvälisellä kilpailu- kuin kuntoilutasolla. Kilpailen myös itse aktiivisesti kestävyysurheilussa. Syksyllä 2017 oma lajini vaihtui soudusta pyöräilyyn. Soudussa ehdin kilpailla SM-tasolla useita vuosia, jolloin kaulaan tarttui myös muutama SM-mitali. 2013 valmistuin historian kandidaatiksi Cambridgen yliopistosta, mutta pian huomasin olevani kiinnostuneempi tieteestä harjoitusoppien taustalla ja 2014 aloitin liikuntabiologian opinnot Jyväskylän yliopistossa. Opinnoissani olen erityisesti keskittynyt kestävyyslajien fysiologisiin vaatimuksiin, harjoitusadaptaatioihin sekä kestävyysharjoittelun optimointiin. Opintojeni rinnalla olen koko ajan myös valmentanut ja testannut urheilijoita ja tämä käytännön ja teorian yhdistäminen on ollut minulle erityisen arvokasta ja valaisevaa.

Valmennuksessani yhdistän yksilöllisyyden sekä tieteellisen tiedon kestävyysharjoittelun periaatteista. Tällöin keskiössä ovat yksilön ominaisuudet, tavoitteet ja harjoitteluresurssit. Näiden pohjalta luon harjoitusohjelman, jonka tavoitteena on kehittää valmennettavaa optimaalisesti kohti hänen tavoitettaan. Vaikka kestävyysharjoittelussa on monia yleisiä lainalaisuuksia, pidän jatkuvaa seurantaa ja harjoittelun toimivuuden arviointia olennaisena osana optimaalista harjoittelua, sillä harjoitusvasteet vaihtelevat yksittäin eikä mielestäni kannata haaskata aikaa harjoitteluun, joka ei kehitä. Toivonkin valmennettavieni suhtautuvan myönteisesti harjoittelun raportointiin ja seurantaan. Tämän tueksi kehitän itse jatkuvasti harjoittelun tallennusta ja seurantaa muotoon, joka vaatii valmennettavalta mahdollisimman vähän työtä.

Vahvuusalueeni:
– Kestävyysharjoittelun yksilöllinen optimointi
– Testaus ja testitiedon soveltaminen käytäntöön
– Harjoittelun kuormittavuuden ja palautumisen seuranta
– Kestävyysurheilijan voimaharjoittelu