Mitkä tekijät ennustavat parhaiten triathlonin puolimatkan aikaa

Mitkä tekijät ennustavat parhaiten triathlonin puolimatkan aikaa

Triathlonin suosion kasvun myötä triathlonsuoritusta koskevia tieteellisiä tutkimuksia on ilmestynyt aiempaa enemmän. Tuoreessa tutkimuksessa yhdysvaltalaiset tutkijat olivat kiinnostuneita selvittämään, mitkä tekijät parhaiten ennustavat triathlonin puolimatkan aikaa. Tutkittavina oli 209 triathlonistia, joista 74 % oli miehiä ja 26 % naisia. Muissa kestävyyslajeissa ja muilla triathlonmatkoilla tehtyjen tutkimusten pohjalta tutkijat arvioivat etukäteen, että sekä harjoittelumäärät että kilpailua edeltävän kevennetyn jakson (tapering) toteutustavat vaikuttaisivat puolimatkan aikaan. Tutkittavat olivat Teksasissa kilpaillun Ironman 70.3 Buffalo Springs Lake-triathlonin osallistujia, mukaan otettiin vain amatöörejä.

Analyysejä varten tutkittavat jaettiin suoritusajan pohjalta kolmeen yhtä suureen ryhmään, joita verrattiin toisiinsa. Tutkittavat harjoittelivat keskimäärin 13,9 tuntia viikossa ja pitivät keskimäärin yhden lepopäivän. He olivat harrastaneet triathlonia keskimäärin 7,3 vuotta ja suorittaneet keskimäärin 6,5 puolimatkan kilpailua. Tässä nopein ryhmä erosi kahdesta muusta: he olivat suorittaneet keskimäärin 9,7 puolikkaan kisaa, kun keskimmäisessä ryhmässä määrä oli 4,6 ja hitaimmassa 5,0. Nopeimman ryhmän tavoiteaika oli 5,2 h, toisen ryhmän 5,7 h ja kolmannen 6,3 h. Tavoiteajan saavuttamisen tärkeys asteikolla 0-100 oli ensimmäisessä ryhmässä 66,3, toisessa 61,0 ja kolmannessa 53,6. Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja harjoittelumäärissä eikä kilpailua edeltävän kevennetyn harjoittelun kestossa tai muussa toteutuksessa.

Miesten joukossa painoindeksi oli nopeimmassa ryhmässä 23,9 ja rasvaprosentti 8,9 %. Keskimmäisessä ryhmässä arvot olivat 24,8 ja 9,5 % ja hitaimmassa 25,8 ja 11,9 %. Naisten keskuudessa erot eivät olleet yhtä selkeitä. Nopeimmassa ryhmässä painoindeksi oli 21,4 ja rasvaprosentti 18,0 %. Toisessa ryhmässä arvot olivat 22,5 ja 17,4 % ja kolmannessa 22,8 ja 18,9 %. Naisten ryhmät olivat hyvin pieniä, 16–18 henkeä, joka voi vaikuttaa ryhmien samankaltaisuuteen.

Tutkijat totesivat, että puolimatkan suoritusta ennustaa parhaiten oma puolimatkan ennätysaika, ikä, tavoiteaika ja sen saavuttamisen tärkeys. Tutkijat totesivat, että aikaa voi jossain määrin ennustaa kaavalla (0.013 x ikä kilpailupäivänä + 0.374 x oma ennätys + 0.347 x tavoiteaika – 0.005 x tavoiteajan saavuttamisen tärkeys).  Kehonkoostumus, harjoittelumäärä ja kilpailua edeltävä keventäminen eivät juuri ennustaneet suoritusaikaa ja harjoittelumäärissä ja keventämisessä ennen kilpailua ei ollut eroja ryhmien välillä. On syytä huomioida, että tutkittavat tulivat mukaan oman kiinnostuksen seurauksena eikä ole tietoa siitä, kuinka hyvin he edustavat triathlonharrastajien joukkoa, mutta suoritusajoiltaan ja kehonkoostumukseltaan tutkittavat olivat hyvin samanlaisia kuin aiemmissa triathlontutkimuksissa.

Kilpailua ennen tutkittavat kevensivät harjoittelua keskimäärin 7,6 päivän ajan. Tutkijat olivat yllättyneitä siitä, että kolmena kilpailua edeltävänä päivänä tutkittavat tiputtavat merkittävästi sekä harjoittelumäärää, että intensiteettiä. Nykytiedon valossa suositellaan, että harjoittelumäärää lasketaan, mutta intensiteettiä ei muuteta. Tutkijat arvioivat, että triathlonharrastajilla ei ehkä vielä ole riittävästi tietoa siitä, kuinka optimaalinen kilpailua edeltävä keventäminen tulisi suorittaa.

Kirjoittaja: Anu Räisänen

Lähde: Gilinsky N, Hawkins K, Tokar T, Cooper J. Predictive variables for half-Ironman triathlon performance. Journal of Science and Medicine in Sport 2014;17:300-305.