Harjoittelu

Harjoittelu tekee triathlonistin

Triathlon ei kuulu helppojen harrastusten piiriin, sillä urheilijan täytyy hallita kolme eri lajia: uinti, pyöräily ja juoksu. Jo yhden lajin hallitseminen vaatii aikaa ja harjoittelua saati kaikkien kolmen ja vielä peräkkäin suoritettuna. Lisähaasteensa triathloniin tuo etenkin pidempien matkojen fyysinen ja henkinen rasitus, oikeanlaisesta ravinnosta ja tankkaamisesta puhumattakaan.

Oikeanlaisella harjoittelulla kuka tahansa pystyy suoriutumaan triathlonmatkojen kuninkaasta, täysmatkasta, lyhyemmistä matkoista puhumattakaan. Noudattamalla triathlonisteille suunnattua harjoitusohjelmaa, harjoittelemalla etenkin uinnin tekniikkaa ja mikä tärkeintä, ajan kanssa kuntoa ja kestävyyttä nostamalla jokaisen on mahdollista suorittaa mikä tahansa triathlonin matkoista.

Omasta fyysisestä ja henkisestä kunnosta on pidettävä huolta. Useimmat triathlonistit harjoittelevat monta tuntia viikossa ja harjoitukset ovat fyysisesti rankkoja. Loukkaantumiset ja rasitusvammat vaivaavatkin useimpia meistä.

Tähän osioon kokoamme paljon tietoa erilaisista harjoitteluun liittyvistä asioista: harjoitusohjelmia eri matkoille, vinkkejä juoksu-, uinti- ja pyöräilyharjoituksiin sekä talvikauden harjoitteluun, tietoa ihmisen fysiikasta, kuormitusfysiologiasta, aineenvaihdunnasta, harjoitusten tehosta ja kaikesta muusta oleellisesta, jolla on triathlonistille harjoittelun kannalta merkitystä. Kokoamme myös tietoa etenkin rasitusvammoista, niiden tunnistamisesta ja hoidosta.

TriathlonSuomen valmennus

Moni triathlonisti harjoittelee tavoitteellisesti ja käyttää siihen viikossa paljon aikaa. Tavoitteet ovat korkealla ja halu tehdä asioita on suuri. Itse omien harjoitusohjelmien tekeminen ja niiden noudattaminen on kuitenkin hankalaa ja aikaa vievää. Saatat lukea triathlonkirjoista tai esimerkiksi tältä sivustolta, miten pitäisi harjoitella. Se, että tiedät miten pitäisi harjoitella ei ole tae sille, että harjoittelet niin. Kun et ole vastuussa harjoittelustasi kenellekään, tulee harjoitusten sisältöä muutettua ja harjoituksia tulee jopa jätettyä väliin. Oikeanlaisen progression sisällyttäminen ohjelmaan voi olla vaikeaa ja omien heikkouksien ja vahvuuksien tunnistaminen sekä niiden harjoittaminen vaatii ajatusta ja objektiivista suhtautumista omiin kykyihin.

Mitä tavoitteellisemmin harjoittelet, sitä oleellisempaa on, että jokaisella harjoituksella on merkitystä: se vie kehitystäsi eteenpäin. Siksipä monet alkavat kääntyä triathlonvalmennuksen puoleen. Valmentaja hioo harjoitusohjelman jokaisen triathlonistin tavoitteiden, lähtötason ja elämäntilanteen mukaan oikeanlaiseksi. Valmennussuhde tuo jämäkän kehyksen pitkäjänteiselle työlle. Valmentajilla on myös monien vuosien kokemus harjoittelusta ja kilpailemisesta; he tietävät, millainen harjoittelu vie optimaalisesti eteenpäin. Parhammillaan valmentajat ottavat hyvinkin tieteellisen lähtökohdan triathlonharjoitteluun ja yhdistävät sen vankkaan käytännönkokemukseen lajista. Tällaista tieto- ja taitokombinaatiota harvoilla on.

Siksipä kannattaisi harkita triathlonin harjoitusryhmään liittymistä,   valmentajan tai edes valmennusohjelman hankkimista. Miksi tuhlata arvokasta aikaa harjoitteluun, joka ei kehitä optimaalisesti?

Voit tutustua tarjoamiimme valmennuspalveluihin tarkemmin täältä.