Bike Fitting

Bike Fitting

Bike Fit on pyörän mitoituspalvelu, jossa tavoitteena on mukava ja tehokas ajoasento. Ajoasento säädetään sellaiseksi, että se on niin tuntumaltaan mukava kuin tuotetun tehon ja aerodynamiikan puolesta optimaalinen. Bikefittingissä otetaan myös huomioon pyöräiljän fyysisten ominaisuuksien, ajotottumusten ja tulevaisuuden tavoitteiden mukaisesti.

Tyypillisesti bike fitting-palveluja on kahta eri tasoa: kevyempi ja perusteellisempi pyörän mitoitus -palvelu.

Tyypillisesti kevyt Bike Fitting -palvelu pitää sisällään:

–  Asiakkaan taustan ja käyttötarkoituksen kartoittaminen alkuhaastattelussa
– Kehon mittasuhteiden mittauksen
– Merkittävimpien lihasryhmien kireyksien ja liikkuvuuden testaaminen

– Laskennallisten suositusmittojen pohjalta testaan ajoasentoa mittapyörän päällä, jossa varmistetaan suositusmittojen toimivuus käytännössä. Pientä hienosäätöä mahdollisuus tehdä.
– Mittapyörän päällä toimivaksi todetun ajoasennon, kuvitteellisen rungon mittasuhteiden kirjaaminen.

– Fitting -raportti, joka sisältää asiakkaan mitat, kommentit mittasuhteista ja liikkuvuuksista. Toimivaksi todetun ajoasennon mitat ja soveltuvat pyörät tälle ajoasennolle. Kommentit ajoasennosta ja vinkit ajoasennon sekä ajotekniikan kehittämiseen.

Tarkemmassa mittauksessa selvitetään yllä olevan lisäksi:

– Mittapyörässä useamman vaihtoehtoisen ajoasennon toimivuuden testaus ja vaikutus mukavuuteen sekä suorituskykyyn ajoasennossa.
– Klossien asennon määrittäminen kengissä.
– Mitoituksessa mitataan myös tuotettua tehoa, sykettä, kadenssia ja voimantuoton balanssia.
– Ajoasennot testataan käyttötarkoitukseen luontevalla tehoalueella – asiakkaan hyvä tietää omat aerobisen ja anaerobisen kynnyksien tehot ja/tai sykkeet.

Bike fitting -palvelua tarjoavat muun muassa seuraavat liikkeet:

HELSINGISSÄ:

Larun Pyörä

Velo & Oxygen

NUMMELASSA:

Probike

OULUSSA:

Special Bike

[h3]Bike Fitting -esittelyvideo Larun pyörästä[/h3]